Gjestegård

Gården Ravelsnes ligger idyllisk til ved kvænangsfjorden og er kjent fra tidlig 1700-tallet. Fra tidlig på 1900-tallet ble gården drevet av Ellen og Anders Josefsen. På gården sto også et gjestehus som ble brukt for omreisende, deriblant doktoren, lensmannen og presten. Gjestehuset ble solgt og demontert tidlig på 1930-tallet og flyttet til Stakkevollveien i Tromsø hvor den angivelig skal stå ennå, men totalrenovert.

 

 

Gården ble drevet fram til andre verdenskrig. Etter brenningen av Nord-Troms i 1945 ble gården gjenoppbygget, deriblant et beboelseshus av type ”Bårstue” som var en type gjenreisningshus fra Østerdalen. På samme tomta som gjestehuset sto tidligere ble det bygget driftsbygning, samt våningshus ved siden av, som Liv og Osvald Mortensen kjøpte sammen med gården i 1956.

 

 

Familien Mortensen drev gården med husdyr til 2003 og driftsbygningen har senere stått tom og jorden leid ut for drift. Etterlatte etter Liv og Osvald Mortensen har bestemt at gården ikke skal forfalle, men heller finne nye alternative bruksmuligheter. Eiendommen består av ca. 35 daa innmark og 73 daa utmark med skog, fjell og fiskevann.